Category Archives: Prawo

Powody rozwodu

Różne przyczyny rozwodu dla jednych mogą być akceptowalne, dla innych absolutnie nie. Nawet w dzisiejszych nowoczesnych czasach, gdzie słowo zobowiązanie bardziej utożsamiane jest z naszą pracą zawodową niż z małżeństwem, wiele osób wierzy w słowa i nie opuszczę cię aż do śmierci i nawet przez głowę im nie przejdzie myśl o rozwodzie. Różne sytuacje się zdarzają w życiu. Jeśli jesteś przed rozwodem skorzystaj koniecznie z usługi adwokat Warszawa rozwód, a dowiesz się wszystkiego.

Powody mogą być różne.

A więc jakie są prawdziwe i uzasadnione powody rozwiązania małżeństwa? Począwszy od stwierdzenia, że w każdym niemal zakątku świata, w każdej kulturze, liczba rozwodów

Skorzystaj z porady prawnika

Testament może zawierać wydziedziczenie określonych osób. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat skorzystaj z usługi adwokat sprawy spadkowe Warszawa. Testament nie może zawierać warunku ani terminu. Na przykład nie możemy powołać do spadku kogoś pod warunkiem, że ożeni się we wskazanym terminie albo wróci do kraju z emigracji. Wszelkie takie rozporządzenia są nieważne. Jeśli bez nich spadkodawca nie sporządziłby testamentu to sąd może unieważnić cały testament. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której warunek lub termin spełnił się przed otwarciem spadku.

Testament można zmienić.

Testament zawsze możemy zmienić. Najprościej zniszczyć poprzedni i napisać nowy. Możemy też napisać nowy

Sądowy nakaz zapłaty

Sądowy nakaz zapłaty wystawiany jest głównie na życzenie banków, firm usługowych, w tym firm budowlanych, a także osób prywatnych, które nie są w stanie same uzyskać zwrotu pożyczonej komuś kwoty pieniędzy. W każdym wypadku, jeżeli taki nakaz otrzymamy, przysługuje nam prawo do wystąpienia z wnioskiem, jako sprzeciw od nakazu zapłaty. Kiedy mamy świadomość tego, że posiadamy jakieś niespłacone długi, to warto sprawdzać bardzo często naszą pocztę i zwracać uwagę na to, czy nie ma wśród listów wezwania do zapłaty, ponieważ taki sądowy nakaz posiada informację, że sprzeciw wobec niego musimy wyrazić w ciągu czternastu dni, a jeżeli tego nie zrobimy,

NOWOCZESNA METODA PRAWNA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU

porady prawne przez telefon warto jest pobrać, gdyż to wygodna metoda dla każdego. Obecnie kancelarie prawne udostępniają taki system, dzięki czemu nie ma problemu z komunikacją. Czasem okoliczności zmuszają do szybkiej reakcji, a więc powyższe rozwiązanie jest po prostu idealne. Nie trzeba umawiać się na bezpośrednie spotkania, by pobrać niezbędne wiadomości i w ten sposób automatycznie się zabezpieczyć.

Czym tak naprawdę zajmuje się notariusz?

Praca notariusza to wiele różnego rodzaju działań, które tak naprawdę łączą się w spójna całość. Dla przykładu notariusz warszawa centrum zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju aktów notarialnych przy transakcjach, które prawnie tego wymagają. Do biura mogą się również zgłosić osoby, które na przykład planują stworzenie rozdzielczości majątkowej lub chcą spisać prawidłowo testament. Możliwości jest bardzo wiele, a każdy notariusz ma zawsze różnego rodzaju dodatkowe usługi, z których można skorzystać. Warto pamiętać, że sprzedaż lub nabycie nieruchomości bez sporządzenia aktu notarialnego jest po prostu nieważna i uznawana przez prawo za nieodbytą, dlatego należy tutaj bardzo uważać. U zawsze warto poradzić się znawcy prawa takiego jak notariusz, żeby wszystko było wykonane zgodnie z prawem.

Odszkodowanie za uraz ucznia

Uczniowie często doznają mniej lub bardziej poważniejszych urazów, zwłaszcza w szkole podstawowej i gimnazjum. W „zerówce” nauczyciele stale przebywają z uczniami w klasie i czuwają nad ich bezpieczeństwem, natomiast uczniowie szkół średnich zwykle są już bardziej spokojniejsi i rozsądniejsi od swoich młodszych kolegów, dlatego nie ulegają tak często wypadkom. Ale także im zdarza się spaść w szkole ze schodów, albo z krzesła, dostać uderzenie piłką, przewrócić się w czasie jazdy na rowerze. Wówczas wypłacane jest im odszkodowanie za uraz.

Zwykle na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów otrzymują formularze opłaty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uznane za obowiązkowe do wpłacenia na wskazane konto chyba, że rodzice udowodnią, iż opłacają składki ubezpieczenia w innym miejscu, zazwyczaj w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

Podstawy do uzyskania nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty może być wystawiony po rozpatrzeniu pozwu złożonego przez osobę pokrzywdzoną, która udowodniła, że pozwany nie zwrócił jej udzielonej wcześniej pożyczki bądź kredytu. Dotyczy on także sytuacji, gdy pozwany nie zapłacił za wykonanie jakichś usług, świadczonych na jego zlecenie. Podstawą do uzyskania nakazu zapłaty w przypadku udzielonego kredytu jest najpierw udowodnienie samego faktu jego udzielenia w sposób zgodny z prawem. Następnie powód będzie musiał udowodnić, że pozwany został przez niego poinformowany o terminach spłaty kredytu oraz konsekwencjach, jakie poniesie w momencie, gdy takiego kredytu nie spłaci. Wystąpił także wobec niego z postępowaniem upominawczym, w trakcie którego wysłał odpowiednią ilość maili, wykonał dużą liczbę telefonów i wysyłał listy polecone, jednak pozwany nie podjął żadnych kroków mających na celu spłatę zadłużenia. W takim przypadku nakaz zapłaty zostanie wystawiony w sposób niemal automatyczny.

Wystąpienie po nakaz zapłaty przysługuje także firmom usługowym, które zajmują się budową domów lub remontem mieszkań. Jeżeli posiadają one umowę na świadczone usługi z klauzulą przewidującą, jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec dłużnika, to wówczas mają szansę na uzyskanie takiego nakazu zapłaty. Będą musiały jeszcze udowodnić, że wszystkie usługi zostały wykonane na czas, zgodnie z planem, a zleceniodawca korzysta z efektów ich pracy nie reagując na czynione przez nich starania o uzyskanie należności za wykonaną pracę. Dotyczy to także wszystkich innych usług świadczonych na zlecenie, za które należy się odpowiednio duża zapłata, która nie została uiszczona.