Tag Archives: odszkodowanie za uraz

Odszkodowanie za uraz ucznia

Uczniowie często doznają mniej lub bardziej poważniejszych urazów, zwłaszcza w szkole podstawowej i gimnazjum. W „zerówce” nauczyciele stale przebywają z uczniami w klasie i czuwają nad ich bezpieczeństwem, natomiast uczniowie szkół średnich zwykle są już bardziej spokojniejsi i rozsądniejsi od swoich młodszych kolegów, dlatego nie ulegają tak często wypadkom. Ale także im zdarza się spaść w szkole ze schodów, albo z krzesła, dostać uderzenie piłką, przewrócić się w czasie jazdy na rowerze. Wówczas wypłacane jest im odszkodowanie za uraz.

Zwykle na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów otrzymują formularze opłaty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uznane za obowiązkowe do wpłacenia na wskazane konto chyba, że rodzice udowodnią, iż opłacają składki ubezpieczenia w innym miejscu, zazwyczaj w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.