Tag Archives: prace licencjackie

Pomoc przy pisaniu prac licencjackich

prace licencjackie pisane są na seminariach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni posiadających odpowiednie uprawnienia. Na drugim roku studiów studenci uczęszczają na proseminaria, na których poznają zasady pisania przypisów i cytowania oraz robienia bibliografii do pracy. Tak przygotowani przystępują na trzecim roku do pisania pracy zaliczeniowej. W wyborze tematu i zrobieniu kwerendy mogą im pomagać pracownicy bibliotek, którzy posiadają pewne doświadczenie i doskonale znają zasób biblioteki pod względem tematycznym. Przy trudniejszych tematach studenci mogą także prosić o konsultacje wykładowców różnych przedmiotów i chodzić na wykłady oraz sympozja, które pomogą im lepiej poczuć się w wybranym przez siebie temacie pracy.