Tag Archives: pracownicy

Krok w stronę profesjonalizmu

Będąc właścicielem swojej firmy na pewno nie jedne raz przekonaliśmy się o tym, jak trudne zadanie na nas spoczywa. Organizowanie pracy czasem i stekom ludzi to naprawdę ciężka misja, zwłaszcza wtedy, jeżeli nie mamy możliwości poznania wszystkich z osobna i ustalenie, kto i jak pracuje. Z tego powodu powstała ocena pracownika, czyli badanie mające na celu sporządzenie całej listy zalet i wad, jakie podczas wykonywania swoich obowiązków wykazuje dana osoba. Niestety nie we wszystkich instytucjach szefowie chcą przeprowadzać tego typu rejestr, jednak okazuje się on szczególnie przydatny wszędzie tak, gdzie liczy się sumienne wykonywanie swoich obowiązków oraz praca w grupie ludzi. Na pewno takie zadania, które bezpośrednio jednoczą kilka osób, są o wiele bardziej wymagające i to one wymagają największego zaangażowania ze strony zatrudnionych osób. Z tej racji trzeba się przyjrzeć sytuacji, jaka panuje w każdej firmie – w szczególności w tej naszej!