Tag Archives: sprzeciw od nakazu zapłaty

Sądowy nakaz zapłaty

Sądowy nakaz zapłaty wystawiany jest głównie na życzenie banków, firm usługowych, w tym firm budowlanych, a także osób prywatnych, które nie są w stanie same uzyskać zwrotu pożyczonej komuś kwoty pieniędzy. W każdym wypadku, jeżeli taki nakaz otrzymamy, przysługuje nam prawo do wystąpienia z wnioskiem, jako sprzeciw od nakazu zapłaty. Kiedy mamy świadomość tego, że posiadamy jakieś niespłacone długi, to warto sprawdzać bardzo często naszą pocztę i zwracać uwagę na to, czy nie ma wśród listów wezwania do zapłaty, ponieważ taki sądowy nakaz posiada informację, że sprzeciw wobec niego musimy wyrazić w ciągu czternastu dni, a jeżeli tego nie zrobimy,