Tag Archives: terapia

Zaburzenia mowy można leczyć

Zaburzenia mowy jest to grupa zaburzeń związana z różnymi trudnościami w zakresie mowy. Obejmują trudności w wysławianiu się, wady mowy, używanie niewłaściwych słów, a więc związane są z artykulacją, fonacją, tonem głosu, płynnością i tak dalej. Utrudnia to zrozumienie przekazu mówionego. Zaburzenia mowy związane mogą być także z ogólniejszymi zaburzeniami funkcji językowych. zajęcia logopedyczne powinny pomóc w przypadku zaburzeń mowy. Zaburzenia mowy mogą wpływać znacząco na całe życie należy jak najszybciej zrobić z nimi porządek, a jest to możliwe.