Tag Archives: zapłata

Podstawy do uzyskania nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty może być wystawiony po rozpatrzeniu pozwu złożonego przez osobę pokrzywdzoną, która udowodniła, że pozwany nie zwrócił jej udzielonej wcześniej pożyczki bądź kredytu. Dotyczy on także sytuacji, gdy pozwany nie zapłacił za wykonanie jakichś usług, świadczonych na jego zlecenie. Podstawą do uzyskania nakazu zapłaty w przypadku udzielonego kredytu jest najpierw udowodnienie samego faktu jego udzielenia w sposób zgodny z prawem. Następnie powód będzie musiał udowodnić, że pozwany został przez niego poinformowany o terminach spłaty kredytu oraz konsekwencjach, jakie poniesie w momencie, gdy takiego kredytu nie spłaci. Wystąpił także wobec niego z postępowaniem upominawczym, w trakcie którego wysłał odpowiednią ilość maili, wykonał dużą liczbę telefonów i wysyłał listy polecone, jednak pozwany nie podjął żadnych kroków mających na celu spłatę zadłużenia. W takim przypadku nakaz zapłaty zostanie wystawiony w sposób niemal automatyczny.

Wystąpienie po nakaz zapłaty przysługuje także firmom usługowym, które zajmują się budową domów lub remontem mieszkań. Jeżeli posiadają one umowę na świadczone usługi z klauzulą przewidującą, jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec dłużnika, to wówczas mają szansę na uzyskanie takiego nakazu zapłaty. Będą musiały jeszcze udowodnić, że wszystkie usługi zostały wykonane na czas, zgodnie z planem, a zleceniodawca korzysta z efektów ich pracy nie reagując na czynione przez nich starania o uzyskanie należności za wykonaną pracę. Dotyczy to także wszystkich innych usług świadczonych na zlecenie, za które należy się odpowiednio duża zapłata, która nie została uiszczona.